Bijdrage aanvragen

Een bijdrage kan aangevraagd worden door die roeiers die vallen in de doelgroep voor kosten die nergens anders vergoed worden of gedeclareerd kunnen worden.

De aanvraag wordt beoordeeld door ter zake kundige adviseurs. Afhankelijk van beschikbaar budget zal het percentage van vergoeding worden bepaald door het bestuur.